Kodėl verta rinktis STOCK-M?

STOCK-M sistemą sudaro asortimento ir atsargų valdymo paslaugų kompleksas, kuris susideda iš programinio produkto diegimo, darbuotojų apmokymų ir procedūrų, leidžiančių skaidriai valdyti atsargas. Nuoseklus darbas su sistema leidžia sumažinti atsargas, padidinti pardavimus, pagerinti prekių apyvartumą.
Kasdieniam atsargų tiekimo algoritmui sukurti buvo panaudota Apribojimų teorijos, TOC (Theory Of Constraints) dinaminio buferio valdymo (DBM) metodika. STOCK-M sistema kasdien:
• įvertina faktinius paklausos svyravimus
• leidžia sutrumpinti klientų aptarnavimo laikus, užtikrinant, kad reikiamos prekės būtų reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku
• leidžia dirbti aplinkoje, kuriоje paklausa yra nuolat kintanti.

STOCK-M sistemos vartotojai yra didmeninės prekybos įmonės, taip pat ir įmonės valdančios mažmeninės prekybos tinklus nuo 1 iki kelių šimtų parduotuvių.
STOCK-M sistema yra paprastai konfigūruojama, atsižvelgiant individualiai į kiekvienos įmonės prekių paskirstymo ir tiekimo schemas, todėl sistema gali veikti ir esant skirtingoms tiekimo grandinėms: centralizuoto valdymo, tiesioginio prekių paskirstymo, prekių likučių valdymo savo klientų sandėliuose ir kt.
STOCK-M sistema yra lengvai ir paprastai pritaikoma įmonėse, esančiose keliuose regionuose ar šalyse, ir netgi turinčiose skirtingas apskaitos sistemas.

STOCK-M funkcijos ir privalumai

STOCK-M gali

 • Gerinti atsargų apyvartumą, didinant grynųjų pinigų srautą ir mažinant „įšaldytas“ lėšas atsargose.
 • Valdyti atsargas pagal jų faktinį suvartojimą, automatiškai įvertinant reikalingą palaikyti atsargų lygį kiekvienam SKU (stock-keeping-unit – sandėliavimo vienetui) kiekvienoje sandėliavimo vietoje kiekvieną dieną.
 • Optimizuoti reikiamų prekių kiekio papildymo galimybes.
 • Mažinti nukainavimų, išpardavimų bei nurašymų apimtis dėl prekių pertekliaus.
 • Efektyvinti atsargų valdymo proceso vykdymą ir kontrolę.

STOCK-M leidžia

 • Įvertinti įmonės atsargas ir jų kitimo tendencijas.
 • Apskaičiuoti kasdienines atsargų normas.
 • Analizuoti faktinius pardavimų bei atsargų papildymo tiekimo svyravimus.
 • Savalaikiai informuoti vartotojus apie konkrečių prekių perteklių ir trūkumą.
 • Reguliariai formuoti užsakymus prekių atsargų papildymui.
 • Nustatyti ir palyginti daug bei greitai judančius SKU, nešančius didžiausią pelną, su mažai bei lėtai judančiais ar visai nejudančiais SKU visuose sandėliavimo taškuose.

STOCK-M parodo

 • Kasdieninių darbų prioritetus, t. y. kokias užduotis turi atlikti kiekvienas vadybininkas kiekvieną dieną.
 • Kiekvieno vadybininko ir įmonės atsargų valdymo rezultatus.
 • Prekes, į kurias labiausiai verta investuoti turimas lėšas.
 • Tiekimo patikimumą naudojant DDP (Due Date Performance) rodiklį.
 • Atsargų pasiskirstymą savo, klientų bei tiekėjų sandėliuose (centriniuose ir regioniniuose).

Kaip STOCK-M veikia?

Užsakymai

 • Automatinis užsakymų kūrimas, skaidymas bei užsakymų optimizavimas pagal įvairius parametrus
  Užsakymai tiekėjui formuojami pagal suderintą su tiekėju tiekimo grafiką. Užsakymas yra suformuojamas atsižvelgiant į parametrus: minimalią užsakymo sumą, minimalų svorį/tūrį, prekės mažiausią užsakomą kiekį.

 • Užsakymų išskaidymas ir nukreipimas

  Užsakymai gali būti suskaidyti į kelis užsakymus tam pačiam tiekėjui, jei su vienu tiekėju dirba keli tiekimo vadybininkai. Taip pat užsakymus galima nukreipti alternatyviems tiekėjams, jei pagrindinis prekės tiekėjas negali patiekti prekių.

 • Užsakymų limitai
  Užsakymus galima valdyti atsižvelgiant į atsargų lygiui nustatytus limitus, kuriuos sistema apskaičiuoja automatiškai, vadovaudamasi turimais pardavimais.

 • Pilnas užsakymų automatizavimas ir stebėjimas
  Užsakymai tiekėjams gali būti išsiunčiami, o atvykę – pilnai automatiškai patvirtinti.  Tiekimo vadybininkai  informuojami apie vėluojančius pristatyti užsakymus.

 • Specialių ir skubių užsakymų kūrimas tiekėjams
  Tiekėjams gali būti siunčiami skubūs užsakymai, jei tiekėjas sutinka juos gauti. Taip pat galima patogiai suformuoti ir į sistemą įkelti specialius klientui suformuotus užsakymus, kurie turi būti užsakyti iš tiekėjo.

Asortimentas

 • Asortimento valdymas pagal įmonėje esančius parduotuvių lygius (A, B, C)
 • Asortimento valdymas pagal prekėms priskirtas žymes tokias kaip TOP, NON, OUT, NEW
 • Alternatyvių prekių apjungimas
  Pirkėjo akimis analogiškų prekių apjungimas ir valdymas. Paprastas senų prekių išvedimo, jas pakeičiant naujomis prekėmis valdymas.

Atsargos

 • Atsargų kiekiai yra valdomi ir stebimi pagal realią paklausos situaciją
  Prekių likučiai yra stebimi ir analizuojami visose papildymo stadijose: likutis sandėlyje, kiekis kelyje, reikiamas užsakyti kiekis.

 • Automatiškai valdomas atsargų lygis
  Atsižvelgiant į paklausos svyravimus, atsargų lygis yra didinamas arba mažinamas. Įvertinami nurašymai ir grąžinimai, t.y. jei prekė buvo nurašyta arba grąžinta – šie duomenys vertinami atskirai ir neiškreipia planuojamo atsargų lygio.

 • Periodų funkcionalumas
  Valdomi atsargų kiekiai esant sezoniniams bei akcijiniams paklausos svyravimams. Pasibaigus sezoniniams ir akcijiniams nustatymams bei paklausai grįžus į įprastą lygį, norimas palaikyti atsargų lygis taip pat atstatomas į lygį buvusį prieš sezoną ar akciją.

Kasdieniniai darbai ir kontrolė

 • Kasdieniniai darbai
  Kasdien fiksuojamas reikalingų atlikti darbų sąrašas ir formuojamos užduotys tiekimo vadybininkams.
  Kiekvienos darbo dienos pabaigoje siunčiamas priminimas apie reikiamas atlikti užduotis tiekimo vadybininkui ir jo vadovui.
  Tiekimo vadybininkui pakanka kasdien skirti po 1 val. savo laiko darbui su STOCK-M asortimento ir atsargų valdymo sistema.

 • Kontrolė
  Darbai aprašomi procedūromis, kad vadybininkai lengvai pavaduotų vienas kitą.
  Atliekama kontrolė ataskaitų pagalba – tik reikalingos ataskaitos siunčiamos reikiamiems žmonėms.
  Atsargos valdomos rodiklių pagalba – prarasti pardavimai, perteklius, apyvartumas.

Techninės savybės

 • Duomenys
  Duomenys saugomi „debesyse“, sistemai nereikalingas atskiras serveris, papildomos „geležies“ konfigūracijos ir specialios operacinės sistemos.

 • Darbų atsekamumas
  Galimybė kontroliuoti atliktus veiksmus.

 • Plečiamas funkcionalumas
  Atsižvelgiant į visų klientų poreikius, nuolat vystomas STOCK-M sistemos funkcionalumas.

STOCK-M versijos

Smulkus verslas

LITE
 • Daugiau...

Populiariausia

STD
 • Daugiau...

Individualūs sprendimai

PRO
 • Daugiau...

Prekybos tinklams

CLOUD
 • Daugiau...